Details

Jordens undergång


Jordens undergång

eller bara ett hack i kurvan
1. Aufl.

von: Lars-Arne Sjöberg

4,49 €

Verlag: Books On Demand
Format: EPUB
Veröffentl.: 23.06.2021
ISBN/EAN: 9789179692605
Sprache: Schwedisch
Anzahl Seiten: 115

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

De första varningarna om växthuseffektens påverkan på klimatet kom för över 150 år sedan. Vid det här laget torde varje svensk medborgare blivit medvetna om vart vi är på väg.

Vi kan inte blunda för det som sker. Varje dag märker vi klimatkrisen i vår vardag. Vi veta att dessa förändringar kan leda till en sk. tipping point. Vi kommer snart att se förändringar som inte går att reparera. Tipping point är ett uttryck som beskriver de globala klimatförändringar som gör att ett stabilt tillstånd övergår i ett annat stabilt tillstånd - när isarna smälter vid våra två poler, när vi använder fossila oljeprodukter, när Golfströmmen ändrar riktning, när havs-nivåerna stiger. Då kan vi inte hur gärna vi än vill återställa de skador vi människor åsamkat jorden.
Lars-Arne Sjöberg:
LARS-ARNE SJÖBERG, pensionerad professor och universitetsråd vid Karlstads Universitet. Han är professor i Teknisk kemi och har stor erfarenhet av såväl undervisning som forskning. Han har skri-vit ett 20-tal böcker inom miljö, klimat, integration och teknik

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

The Geospatial Web
The Geospatial Web
von: Arno Scharl, Klaus Tochtermann
PDF ebook
139,09 €
Web Accessibility
Web Accessibility
von: Simon Harper, Yeliz Yesilada
PDF ebook
139,09 €